Home » Wie zijn wij?

Aangenaam kennis te maken!

Doelstellingen van Stichting DOCA:

Het door onderzoek, activiteiten, communicatie en publicaties kennis te ontwikkelen en te verspreiden ten behoeve van onderwerpen die in brede kring beschouwd worden te behoren tot de diaconale opdracht en agenda van de kerken, kerkelijke organisaties en geloofsgemeenschappen.

De onderwerpen hebben betrekking op het sociale domein en het domein van duurzame ontwikkeling, primair in de gemeente Apeldoorn en omgeving.

Door samenwerking met partijen buiten Apeldoorn kan DOCA participeren in projecten die geografisch verder reiken dan Apelddoorn en omgeving.

Het kan hierbij ook om internationale projecten gaan.

 

Bestuursleden:
Dr. Teun Wolters (voorzitter/penningmeester)
Drs. Theo van Driel (secretaris)
Dr. Louke van Wensveen (bestuurslid)

Drs. Alfred ten Katen (communicatie/zending)

Er zijn twee vacatures in het bestuur

 

Adres van DOCA:

Stadskade 384, 7311 XZ Apeldoorn
Telefonisch contact: 06 225 71212
E-mail: info@stichtingdoca.nl