Home » Projecten

Ambities

hebben is iets moois – het geeft mensen de kans op nieuwe ontmoetingen en ervaringen; soms zijn nieuwe dingen in het begin best eng of spannend maar leiden desondanks vaak naar iets moois!

 

Daarom vinden wij het belangrijk om de moed in ons zelf te vinden om ambities te hebben. Onze grootste ambitie is het samenbrengen van mensen, verschillende burgers van onze gemeente die door heel gewone, dagelijkse beslommeringen vaak niet de tijd vinden om elkaar te ontmoeten, met elkaar te praten en gedachten uit te wisselen; vaak gewoon omdat zij er vanuit gaan elkaar niets te vertellen te hebben – maar is dit wel zo?

 • Hebben ouderen en jongeren elkaar echt niets te vertellen?
 • Hebben directeuren echt niets te maken met hun schoonmakers?
 • Hebben autochtonen echt niets gemeenschappelijk met allochtonen?
 • Zijn chronisch zieke mensen echt alleen maar een kostenpost voor gezonde mensen?
 • Hebben woningbezitters echt niets te leren van daklozen?

Wie kan deze vragen beantwoorden zonder de andere groepen eerst opgezocht te hebben?  DOCA staat daarom voor een inspirerend begin en zal projecten opstarten die mensen bij elkaar brengen en diaconaal vernieuwend zijn:

 • Projecten waarin studenten van hogescholen en universiteiten (d.m.v. stages, afstudeeronderzoeken) kunnen deelnemen en belangrijke leerervaringen opdoen;
 • Projecten met vrijwilligers om diaconale vernieuwing en saamhorigheid tot stand te brengen;
 • Projecten in samenwerking met andere organisaties op basis van betaalde opdrachten of subsidies;

Onze projecten brengen niet alleen mensen bijeen die – vanwege hun uiteenlopende achtergrond of situatie – elkaar anders mogelijk nooit hadden de leren kennen maar ontketenen daarnaast ook een positieve invloed op de stad … en daar worden we natuurlijk allemaal vrolijker van!

 

Kijk maar eens mee naar al deze nieuwe kansen voor onze stad:

 1. Het eerste project van DOCA is een onderzoek naar duurzame lokale voedselvoorziening in de Stedendriehoek ten behoeve van Cleantech. 
 2. DOCA voert in 2018 de nulmeting uit ten behoeve van de campagne Apeldoorn Fairtrade Gemeente.
 3. Onlangs heeft een student van Universiteit Twente een afstudeeronderzoek afgerond waarin zij een model heeft ontwikkeld om na te gaan in hoeverre bestaande kerkgebouwen al groen zijn en wat er gedaan kan worden om een echt groene kerk te worden. We kunnen dit model nu toepassen op aanvraag.
 4. Dit model zal volgend jaar ook gebruikt worden om tot een integraal energieplan voor de kerken in Apeldoorn te komen. Er zijn diverse mogelijkheden voor het verkrijgen van subsidies en ondersteuning bij financiering. Voordat het zover is, dient er veel voorbereidend werk verzet worden.

Al deze projecten passen allemaal bij onze ambitie: concreet bijdragen aan een duurzame en  solidaire Apeldoornse samenleving.

 

Wat is jouw grootste ambitie? Laat het ons weten!