Home » Apeldoorn Fairtrade Gemeente

Wordt Apeldoorn een Fairtrade Gemeente? 

Er is een project gestart om deze vraag te antwoorden. Voor zowel aanbieders van en vragers naar fairtrade-producten kan dat positief uitpakken.

Op 29 september 2016 besloot de Apeldoornse gemeenteraad dat Apeldoorn een Fairtrade Gemeente moet worden. Dat is een mooi initiatief, maar wat houdt dat in? En hoe word je een Fairtrade Gemeente? Diverse sectoren van de lokale samenleving zijn erbij betrokken.

Het initiatief Fairtrade Gemeente startte in 2001 in Engeland. Inmiddels zijn er, verspreid over verschillende landen, al heel wat Fairtrade gemeenten. In 2007 zijn ICCO, de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, Stichting Max Havelaar en Vereniging COS Nederland de campagne ‘Fairtrade Gemeente’ gestart in Nederland.

In Apeldoorn is door de werkgroep Fairtrade een project gestart om deze gemeente als Fairtrade Gemeente te kunnen afficheren. Je moet als gemeente aan diverse eisen voldoen om het predikaat Fairtrade Gemeente te verwerven. In het kort zijn de eisen:

  1. De lokale overheid spreekt zich positief uit over eerlijke handel en beslist om fairtrade-producten aan te kopen en te consumeren. Dat is gebeurd.
  2. Verschillende winkels en horecazaken verkopen fairtrade-producten. Dat gebeurt al op verschillende manieren, maar er wordt een nulmeting uitgevoerd om na te gaan of er nog meer nodig is om aan de eisen te voldoen. Zie hieronder voor meer details.
  3. Scholen, organisaties en bedrijven ondersteunen fairtrade en consumeren fairtrade producten daar waar mogelijk. Zij zullen worden benaderd om na te gaan wat er al gebeurt en waar uitbreiding mogelijk is.
  4. Media-aandacht en publieksacties vergroten het draagvlak voor eerlijke handel in de gemeente. Het project zal hier aandacht aan besteden. Voor de langere termijn zorgt de werkgroep Fairtrade voor een voortgaand programma van aandacht en actie.

De te houden nulmeting zal aan het licht brengen waar Apeldoorn al staat op het gebied van Fairtrade en wat er nog moet gebeuren.  De partijen in het voorgaande genoemd spelen daarbij een belangrijke rol.

Om het begin van de nulmeting te markeren wordt er op 28 mei aanstaande een startbijeenkomst gehouden voor betrokkenen en belangstellenden uit de verschillende sectoren in Apeldoorn[1].

Tijdens de startbijeenkomst zullen verschillende sprekers aan het woord komen. Er zal onder meer iemand uit Arnhem, dat al Fairtrade Gemeente is, gevraagd worden inzicht te geven in de ervaringen in die gemeente. Daarnaast zal uitleg gegeven worden over de nulmeting en wat die voor bedrijven en andere organisaties inhoudt. Ook zal er gelegenheid zijn om met elkaar en de werkgroep Fairtrade in gesprek te gaan over Fairtrade en wat deze in de komende jaren voor Apeldoorn kan betekenen.  Ideeën daarover zijn welkom.

De bijeenkomst wordt gehouden bij Stichting Apenheul,  J.C. Wilslaan 31, Apeldoorn. Bent u als bedrijf of andere organisatie bij Fairtrade betrokken of zou u dat wensen, dan kunt u zich aanmelden voor deze startbijeenkomst.

De bijeenkomst op maandag 28 mei 2018. Vanaf 14.30 uur staat er koffie en thee voor u klaar, om 15.00 uur begint het programma. Om 16.30 uur sluiten we de bijeenkomst af.  Meldt u s.v.p. aan door middel van een kort bericht aan: apeldoorn.fairtrade.gemeente@gmail.com

 

[1] Met dank aan gemeente Apeldoorn, stichting Mondial , stichting Apenheul en stichting Diaconaal Onderzoekscentrum (DOCA) voor hun steun bij de organisatie van de bijeenkomst.